کدام مورد را میخواهید در کسب و کارتان بهبود دهید؟

تمام مقالات

ویژه اعضا

۱۶ نکته در مورد طوفان فکری

۱۶ نکته در مورد طوفان فکری

طوفان فکری چیست؟ طوفان فکری، تکنیکی است که در آن فرد در مورد موضوعی به تفکر می‌نشیند و اولین ایده‌هایی که به ذهنش خطور می‌کند را روی کاغذ پیاده می‌کند... Read more

بازاریابی و فروش

۴ الگوی رفتاری مذاکره‌ کننده

۴ الگوی رفتاری مذاکره‌ کننده

۴ الگوی رفتاری مذاکره‌ کننده چه چیزهایی هستند؟ خواسته یا ناخواسته مذاکره بخش مهم و تأثیرگذاری در زندگی همه‌ی انسان‌ها است و قسمت عمده‌ای از زندگی ما ر... Read more

مدیریت

برندسازی

تبلیغات

خدمات اقیانوس آبی

اقیانوس آبی - مشاوره و آموزش برندسازی، بازاریابی و فروش