مجله استراتژی کسب و کار

همه ما می دانیم که کسب وکار بدون هدف مانند زنبور بی عسل است. یعنی باید بدانیم میخواهیم به کجا برسیم و سالانه چقدر سود کسب کنیم. مثلا آیا می دانید با وجود تورم ها چه سودی برای کسب و کار شما مناسب است؟ اگر پولتان را در بانک یا بورس گذاشته بودید سودتان بیشتر نمی شد؟ گاهی اصلا نمی دانید در کسب و کارتان سود می کنید یا ضرر!

تعیین هدف درست در کسب و کار بسیار مهم بوده و با هدف گذاری شخصی متفاوت است. شما با تعیین استراتژی کسب و کار مسیر آن را برای رسیدن به هدف تعیین شده مشخص می کنید. پس برنامه و مسیری که برای رسیدن به اهداف کسب و کارتان باید مشخص کنید، استراتژی کسب و کار نام دارد.

اگر نمی دانید استراتژی چیست در آموزش های رایگان استراتژی کسب و کار، شما را با تعریف استراتژی، انواع هدف گذاری در راستای افزایش سود، نوشتن استراتژی، تعیین نقاط قوت و ضعف کسب وکار و ویژگی های هدف گذاری درست اشنا می کنیم.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.