نحوه برخورد با مشتری از جمله آموزش های مهم دراصول بازاریابی تلفنی و آموزش فروش است. برای جذب مشتری باید اصول مدیریت ارتباط با مشتری را بیاموزید. در اموزش های رایگان اقیانوس آبی، آموزش crm برای جذب مشتری و وفادارسازی او انجام می شود.

مدل رفتارشناسی DISC یکی از بهترین ابزارهای رفتارشناسی در دنیا است. اطلاعاتی که بر اساس این مدل از طرز برخورد، زبان بدن، لحن صحبت و … افراد به دست می آوریم به ما کمک می کند تا مدل رفتاری آن ها را حدس زده و رابطه بهتری با آن ها برقرار کنیم. بدون شناخت درست انسان ها نمی توان آن ها را مدیریت کرد. در حوزه کسب و کار شناخت رفتار انسان ها در تمام بخش ها مثل مدیریت منابع انسانی، ارتباط با مشتری، بازاریابی، تبلیغات و … بسیار حائز اهمیت است.

آموزش های رایگان رفتارشناسی با ابزار DISC به شما کمک می کند هم در شغل خود و هم در روابط خانوادگی و دوستانه روابط بهتر و موثرتری داشته باشید.

شرکت اقیانوس آبی، مرکز تخصصی مشاوره، آموزش، اجرای مهارت های مدیریت کسب و کار، افزایش فروش، بازاریابی، تبلیغات، برندسازی و دیجیتال مارکتینگ است.

این مجموعه به مدیران کسب وکارهای مختلف کمک می کند تا بخش های مختلف کسب وکارشان را بهبود و توسعه دهند.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.