جدیدترین اخبار و رویداد ها

در این قسمت، رویدادها، سمینارها، همایش ها و خبرهای روز شرکت اقیانوس آبی را می خوانید.

گردشگری دریزد، در تاریخ 25 آذرماه 1402 گردش یک روزه داخل استانی به روستای خرانق، چک چک و شهرستان میبد...
زمان : 25 آذرماه 1402
برگزاری دوره فروش در فرمانداری استان یزد، در تاریخ 28 آذر 1402 برگزاری دوره فروش در فرمانداری استاد یزد با...
زمان : 28 آذر 1402
شروع دوره جامع استراتژی توسعه کسب و کار در تاریخ 22 آذر 1402 شروع دوره جامع استراتژی کسب و کار...
زمان : 22 آذر 1402
پایان دوره جامع استراتژی کسب و کار در تاریخ 6 آذر 1402 اختتامیه دوره جامع استراتژی کسب و کار با...
زمان : 6 آذر 1402
پایان دوره جامع سیستم سازی در تاریخ 13 آذر 1402 اختتامیه دوره جامع سیستم سازی با حضور مدرس دوره، مهندس...
زمان : 13 آذر 1403
شروع کد “2” کارگاه عملی ارزیابی عملکرد پرسنل و طراحی سیستم پاداش، از تاریخ 5 آذر 1402 دومین دوره (کد...
زمان : 5 آذر 1402

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.