مجله قیمت گذاری

قیمت گذاری فرآیند قیمت دادن به مشتری، نوع نگارش و نحوه بیان قیمت برای فروش کالای شما بسیار مهم هستند. چون اگر آن ها را ندانید، مشتری را به رقبایتان می بازید. هم چنین تخفیف دادن نیز اصولی دارد که اگر آن ها را ندانید نه تنها مشتری را از دست می دهید، بلکه سود شما کاهش می یابد و یا حتی ضرر می کنید.

شما در آموزش های رایگان اقیانوس آبی با استراتژی قیمت گذاری و فرمول تعیین قیمت کالا، تعیین درست قیمت محصول، انواع مشتریان، نحوه وصول مطالبات و تسویه حساب و اصول تخفیف دهی آشنا خواهید شد.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.