خدمات

برای بهبود و توسعه کسب و کارها

مشاوره های قابل ارائه توسط هیئت علمی اقیانوس آبی که به شکل جلسات مشاوره ساعتی ارائه می گردد:

مشاوره مالی
مشاوره
مشاوره مالی

تمایزهای واحد مشاوره

رزومه مشاوره

هدف آکادمی اقیانوس آبی پرورش مدیران برای توسعه کسب و کارها و رساندن آنها به سطح دانش روز مدیریت است.

جامع حضوری

غیر حضوری

سازمانی

جامع حضوری

غیر حضوری

سازمانی

تمایزهای آکادمی اقیانوس آبی

رزومه آکادمی اقیانوس آبی

تنها گروه ارائه خدمات تخصصی برند در استان یزد که با نگاهی عمیق و تخصصی به برند می پردازد.

برندسازی شخصی

رزومه برندینگ

به تصویر کشیدن هویت برندها و طراحی هایی که برای خلق مشتری جذاب باشند.

رزومه دیزاین

استفاده از فضای دیجیتال برای توسعه کسب و کار

رزومه دیجیتال

اقیانوس آبی

www.oghyanooseabi.com

هتل پارسیک

www.parsikhotel.com

فروشگاه بیک

www.beykshop.com

ستاره زرین

www.setarezarinyazd.com

مانیک

www.manikco.com

ماناتایل

www.manatile.com

داروخانه دکتر اسلامیه

www.dreslamiehpharmacy.com

نیم رخ آکادمی

www.nimrokhacademy.com