مجله مدیریت کسب و کار

در آموزش های رایگان مدیریتی اقیانوس آبی با اصول راه اندازی کسب و کار، طرح کسب و کار، ایجاد کسب و کار جدید و شروع یک کسب و کار کوچک آشنا خواهید شد. هم چنین با با مدیران موفق، سازمان های معروف و چگونگی تاسیس و موفقیت آن ها، تکنیک های مدیریتی روز دنیا و هر آن چه که یک مدیر باید برای کسبو کار خود بداند آشنا خواهید شد.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.