فلسفه
مگادوره کــــــــــــاپیتان کسب و کار

کاپیتان یا ناخدای کشتی کسی است که به همه امور کشتی اعم از تعمیرات، مدیریت افراد، مدیریت بحران و حتی تا اندازه ای پزشکی مسلط است و می تواند در هر شرایطی کشتی را به خوبی مدیریت کرده و با موفقیت به مقصد برساند. برای سفر به اقیانوس آبی بکر و بی رقیب، مدیر کسب و کار هم باید از خود کاپیتانی تمام عیار بسازد. کاپیتانی که در ابعاد استراتژی، مالی، منابع انسانی، سیستم سازی، دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات و روابط عمومی، فروش و برندسازی به اندازه کافی آگاهی و تسلط دارد و از این آگاهی برای تشکیل و مدیریت تیم و پیشبرد کسب و کارش استفاده می کند.

مگا دوره کاپیتان کسب و کار با هدف پرورش یک مدیر تمام عیار طراحی شده و شامل 8 دوره جامع است. این دوره تا حد زیادی به MBA شبیه است با این تفاوت که تا جای ممکن خلاصه تر و کاربردی تر و به زبان امروز بازار برنامه ریزی شده است.

برتری های مگا دوره کاپیتان کسب و کار

محتواهای کاربردی، کاملا عملگرا، مختصر و مفید

نیمه خصوصی و گزینش شده

غیر انگیزشی و کاملا کسب و کار محور

گارانتی 100 درصد بازگشت وجه

فقط برای مدیران کسب و کارها

مدرسان با تجربه و صاحب کسب و کار

رزومه بیش از 500 مدیر آموزش دیده و راضی

طراحی شده بر مبنای دغدغه های امروز کسب و کارها

در مگادوره کاپیتان کسب و کار چه دریافت می کنید

بازدید از کسب و کار

دوره آموزشی برای پرسنل

پشتیبانی شخصی برای پیگیری اجرا

پکیج آموزشی حرفه ای (کیف، کتاب، کتاب کار، فیلم و...)

دسترسی تمام دوره های آنلاین اقیانوس آبی

دسترسی تمام پکیج های کاسب یار

سرفصل های مگادوره کاپیتان کسب و کار

8 جلسه 2/5 ساعته
کتاب کار + اسناد تکمیلی
پروژه عملی

سرفصل های دوره
با تدریس مهندس هادی احمدی
ویژه مدیرانی که ...

8 جلسه 2/5 ساعته
کتاب کار + اسناد تکمیلی
پروژه عملی

سرفصل های دوره
با تدریس دکتر داوود احمدی
ویژه مدیرانی که ...

8 جلسه 2/5 ساعته
کتاب کار + اسناد تکمیلی
پروژه عملی

سرفصل های دوره
با تدریس دکتر داوود احمدی
ویژه مدیرانی که ...

8 جلسه 2/5 ساعته
کتاب کار + اسناد تکمیلی
پروژه عملی

سرفصل های دوره
با تدریس دکتر داوود احمدی
ویژه مدیرانی که ...

8 جلسه 2/5 ساعته
کتاب کار + اسناد تکمیلی
پروژه عملی

سرفصل های دوره