جلسه توسعه تیم مشاوران اقیانوس آبی

توسعه تیم مشاوران اقیانوس آبی

جلسه توسعه تیم مشاوران اقیانوس آبی با ۳ مشاور کاربلد.

۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، محل شرکت اقیانوس آبی

شروع همکاری شرکت اقیانوس آبی با مشاوران متخصص در حوزه های عمومی، بازاریابی، سیستم سازی و استراتژی:
  1. آقای دکتر محمود زنجیرچی، مشاور کسب و کار و مشاور تخصصی سیستم ها و روشها
  2. آقای دکتر حبیب زارع، مشاور کسب و کار، مشاور بازاریابی بین المللی، مشاور بازار کاشی و سرامیک
  3. آقای دکتر علی مروتی، مشاور تخصصی استراتژی کسب و کار، مشاور تخصصی سیستم ها و روشها

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.