برگزاری کد2 کارگاه ارزیابی عملکرد پرسنل و طراحی سیستم پاداش

شروع کد “2” کارگاه عملی ارزیابی عملکرد پرسنل و طراحی سیستم پاداش، از تاریخ 5 آذر 1402

دومین دوره (کد 2) از کارگاه عملی ارزیابی عملکرد پرسنل و طراحی سیستم پاداش با مدل OKR، در محل اقیانوس آبی با حضور 16 مدیر از صنایع مختلف و در 4 ساعت برگزار شد.

این کارگاه ویژه مدیران کسب و کارها و به همراه مثال های کاربردی و اجرایی با تدریس دکتر محمود زنجیرچی برگزار شد.

بهای این کارگاه 999 هزار تومان و برای مشتریان سابق اقیانوس آبی 499 هزار تومان است.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.