شعار

پروژه شعار رخ بام

پروژه شعار رخ بام

بررسی شعار "رخ بام: یک شروع مطمئن"

  • کوتاه و مختصر: این شعار با 5 کلمه به راحتی به خاطر سپرده می شود و در ذهن مخاطب می ماند.
  • واضح و رسا: پیام شعار به طور واضح و مستقیم به مخاطب القا می شود. "رخ بام" به عنوان نام برند و "یک شروع مطمئن" به عنوان وعده ی برند به مشتریان معرفی می شود.
  • مثبت و امیدوارکننده: لحن شعار مثبت و امیدوارکننده است و حس اعتماد و اطمینان را در مخاطب ایجاد می کند.
  • مربوط به صنعت: کلمه "رخ بام" به طور مستقیم به صنعت مصالح ساختمانی و ساخت و ساز مربوط می شود و به مخاطب هدف شعار را مرتبط می کند.
  • لحن شعار:لحن کلی شعار "رخ بام: یک شروع مطمئن" امن، قابل اعتماد و امیدوارکننده است. این شعار حس اطمینان خاطر را به مشتریان می دهد که با انتخاب رخ بام برای پروژه های ساختمانی خود، شروع محکمی خواهند داشت.

فیلترهای مدنظر ما

لطفا این نمونه کار را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید
 

سایر نمونه کارها

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.