فروش پلاس حضوری

دوره حضوری فروش پلاس

افزایش فروش و ارتباط حرفه ای با مشتری

مدرس: مهندس هادی احمدی

نوع دوره: حضوری

مخاطب: مدیران، کارآفرینان

 

 

8,750,000 تومان

درباره دوره

فــروش خـود را ۳۰ تـا ۳۰۰ درصـد افزایـش دهیـد.

در دوره حضوری فروش پلاس موارد زیر را به صورت کاربردی و عملی یاد خواهید گرفت.

 • افزایش فروش
 • ارتباط با مشتری
 • قیمت گذاری
 • تخفیف
 • تسویه حساب

چرا باید فروش را آموزش ببینیم!؟

بدون فروش کسب وکاری وجود نخواهد داشت . باتوجه به اینکه واحد فروش در سازمان ها به عنوان کانون سودآوری و حیات سازمان ها و مدیران فروش خالقان ثروت در کسب و کار محسوب می شوند،و از طرف دیگر با عنایت بر اینکه امروزه فضای کسب و کار و رفتــــار مصـــرف کننــدگان تغییـــراتی کــرده ، مدیران می بایستی با یادگیری تکنیک ها و کسب دانش و مهارت های حرفــه ای و به روز مدیریـت و رهبـری فروش آشنا شونــد تا بتواننــد میــزان فــروش و سـودآوری تیــم و سازمان را افزایش داده و در فضای پرتلاطم بازار، سهم بـازار بیشتــری را به خـود اختصــاص دهنـد و با صـرف هزینــه های کمتــر بیشتریــن بهـــره وری را ایجاد کنند.

سرفصل های دوره فروش پلاس

این دوره به صورت عملی و کاربردی می باشد و مدیران موظف به اجرای این تکنیک ها و فرمول ها در کسب و کار خود هستند.
 • ۱
  تکنیک های افزایـش فـروش
 • ۲
  تحلیـل فــــروش
 • ۳
  شنـاخـت و ارتبـاط با مشتــری
 • ۴
  پاسخ به اعتراضات مشتریان
 • ۵
  بستــن مـذاکــره
 • ۶
  قیـمـــت گــذاری
 • ۷
  تسویـه حسـاب
آنالیز فروش در دوره فروش پلاس

۱- تکنیـک های افزایـش فـروش

تکنیک هایی برای اینکه فـروش خـود را تا ۳۰۰ درصـد افزایـش دهیـد !؟

 • اولویت‌بندی فروش و افزایش فروش بدون افزایش هزینه
 • تکنیک های خلاقانه و نوین فروش
 • تکنیــک های افزایـــش فـــروش از طریــــق بازاریابـــی حـضـوری و تلفنی
 • تکنیک های افزایش فروش از طریق سوشیال مدیا و وب سایت
 • تکنیک های افزایش فروش از طریق تبلیغات و PR
 • تکنیک های افزایش فروش از طریق CONTENT MARKETING + مثال های کاربردی

۲- تحلیــــل فــــــروش

چگـونـه فــروش خـود را تحلیــل و مشکـلات آن را شنـاسـایی کنیـد !؟

 • تحلیل فروش و عارضه یابی فروش از طریق قیف فروش
 • تکنیـک هـای ایجـاد تمایــز نسبـت بـه رقبــــا
 • تقسیم بندی بازار و شناخت مشتریان هدف
 • ۱۵ تکنیک افزایش سود آوری
 • + نمونـه تحلیـــل ها

۳- شناخـت و ارتباط با مشتـری

چگونه مشتریان خود را بهتر بشناسید و ارتباط بهتری با مشتریان برقرار و آنها را به خریدار تبدیل کنید !؟

 • شناخت انـواع مشتــریان بر اســـاس DISC
 • شناخت نیاز مشتریان بر اساس مدل SPIN
 • روش هـای ایجــاد ارتبـاط بهتـر بر اسـاس مــدل رفتـاری مشتریان
 • آشنایی با CRM
 • زبـان بدن در ارتبـاط با مشتـریان
 • ۷ تکنیک متقاعد کردن مشتریان
 • روش های معرفی شرکت و محصول به مشتریـان
 • راز هـا و ترفند هـای UP,CROSS,DOWN SELLING به مشتـریـــــان
 • انواع عوامل اعتمادساز و نحوه استفاده از آنها برای جلب اعتماد مشتریان + تمـریـن عملـی

۴- پاسخ به اعتراضات مشتریان

چگونه در مذاکرات به اعتراض های مشتریان پاسخ دهید !؟

 • ریشـــه یابـی اعتراضـــات مشتریـان
 • فرمول پاسخ به اعتراضات مشتریان
 • فرمـول پاسخگویی به اعتراض مشتریان به قیمت
 • فرمول پاسخگویی به اعتراض مشتریان به کیفیت

۵- بستــن مـذاکــره

چگـونــه مذاکـــره یـک مشتـــری را به نتیجـــــه رسانــده و ببندید !؟

 • فرمول جادویی بستن مذاکرات
 • ۶ تکنیک بستن مذاکره
 • ۴ سیگنال مثبت و ۴ سیگنال منفی در بستن مذاکرات

۶- قیمت گذاری

محصولات و خدمات را چگونه قیمت گذاری کنید !؟

 • انواع روش ها و اصول قیمت گذاری
 • قیمت گذاری در شرایط رونق و رکود
 • نحـوه نوشتـن و گفتـن اصولــی قیمت
 • شرایط و اصول تخفیف دادن
 • روش های کاهش هزینه و بهای تمام شده محصول
 • تکنیـک های جلـوگیـــری از تخفیـــف هــای اضـافــه
 • شناخت چرخه عمر محصول و تعیین قیمت بر اساس آن
 • تعیین قیمـت محصـول بر اساس چرخــه عمــر محصــول

۷- تسویه حساب

چگونه تسویه حساب ها را انجام دهید !؟
 • مراحل ارزیابی مشتریان و کاهش ریسک تسویه حساب
 • اصول امتیازدهی و رتبه بندی مشتریان
 • تکنیک های ترغیب مشتریان به تسویه حساب نقدی
 • آشنایی با ارزش زمانی پول و تعیین شرایط و تسویه به موقع و صحیح

مزایای دوره جامع فـروش پلاس

 • استفاده از شبکـه ارتباطـی و تجربیـات فـروش سایر دانش پذیران دوره
 • کارگاه های عملی و کاربردی بر مبنای نیاز روز مدیران
 • به روزتـرین محتـوای آموزشـی در حـوزه فــروش
 • اساتیـد، مشاوریـن و منتـورهای مجرب و تراز اول ایران

پکیـج آموزشـی دوره فروش پلاس

جلسات کارگاهی مفاهیم و تکنیک های فروش

جلسات کوچینگ تکنیک فـروش

جلسات تخصصی مشاوره فروش

جـزوات و ملزومات دیگـر

هـدف دوره جامــع فـــروش پلاس

فروش مهم ترین بخش یک کسب و کار برای کسب درآمد می باشد اما متاسفانه در کشور ما هیچ گاه فروشنده بطور حرفه ای ترییت نشده و فروشندگان حرفه ای عمدتا یا بطور ذاتی فروشنده بوده اند و‌یا بر اساس تجربه این مهارت را کسب کرده اند.

تمامی کسب و‌کارها همه تلاش خود را در راستای تولید محصول یا ارائه خدمات با کیفیت به کار می بندند تا در نهایت بتوانند آن را به فروش برسانند؛ حال آنکه بهترین کیفیت می تواند نزد مشتری توسط فروشنده غیر حرفه ای به بدترین شکل ممکن ارائه شده و در نهایت منجر به فروش نشود.

دوره جامع تربیت فروشنده حرفه ای با هدف تربیت افرادی با تمام مهارت های مورد نیاز برای یک فروشنده طراحی شده تا بتواند در صنایع مختلف به صاحبان کسب و کار فردی پر قدرت، با اعتماد به نفس در امر فروشندگی و تمام کننده فروش معرفی نماید.

سوالات متداول دوره فروش پلاس

نظر شرکت کنندگان دوره فروش پلاس

نظر مشتریان دوره فروش پلاس حضوری 1
دکتر دهستانی | مشاور صنایع پسته

در چند جلسه نخست دوره توانستیم با استفاده از تکنیک های گفته شده فروش خود را بیست درصد افزایش دهیم.

نظر مشتریان دوره فروش پلاس حضوری 2
علی انتظـاری | مدیر ارسلان کابینت

قبل از دوره کسب وکارم رو به افول بود، اما تکنیک های دوره سود و فروشم را تا ده برابر افزایش داد.

نظر مشتریان دوره فروش پلاس حضوری 3
اسماعیل برزگری | مدیر معماری سورنا

دوره های مختلفی شرکت کردم، اما اکثرا تئوری و انگیزشی هستند برعکس این دوره که کاربردی و عملی هست.

شرایـــط ورود به دوره فروش پلاس

 • آیا من می توانم در دوره فروش پلاس شرکت کنـم!؟
  اگرشما مدیر، مدیر فروش، مدیر بازاریابی مدیر روابط عمومی و تبلیغات یا مالک کسب و کار هستید، می توانید به جمع همسفران اقیانوس آبی در دوره فروش پلاس بپیوندید.
 • چه کسانی نمی توانند در این دوره شرکت کنند!؟
  اگر شما دانشجو با فردی بدون کسب و کار هستید، اجازه شرکت در این دوره را ندارید.

مدرس دوره فروش پلاس

مدرس دوره هادی احمدی

مهندس هادی احمدی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، کارآفرین و مالک بیش از ۵ کسب و کار، مدیر عامل و هم بنیان گذار موسسه اقیانوس آبی، مشاور و نویسنده در حوزه مدیریت کسب و کار

درخواست مشاوره

مشاوران آموزشی اقیانوس آبی پاسخگوی شما هستند.

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان ثبت نام دوره حضوری فروش پلاس استفاده نمایید.
پشتیبانی دوره

تمام دانشجویان پس از ثبت نام برای پرسیدن سوالات خود از اساتید دوره به 3 روش پشتیبانی می شوند:

ثبت تیکت در سامانه پشتیبانی
ارتباط از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۱۶۲۵۱۰۰۲۶
تماس تلفنی با شماره ۰۹۱۶۲۵۱۰۰۲۶
گارانتی دوره
گارانتی برگشت وجه

درود بسیار 

رسالت ما پرورش مدیرانی است که با توسعه کسب و کارشان و رسیدن به جایگاه های ملی و بین المللی موجب نجات و شکوفایی اقتصاد میهن عزیزمان ایران شوند. در همین راستا عهد بسته ایم که اگر به هر دلیل نتوانستیم مفید واقع شویم و باری از دوش مدیر یا کارآفرین برداریم لااقل باری اضافه نکنیم و هر کسی اعلام نارضایتی نمود، مطابق با وعده مان بدون هیچ کم و کاست مبالغ پرداختی ایشان را بازگردانیم. به امید ان که بتوانیم مفید واقع شویم. 

در صورت عدم رضایت پس از ثبت نام ،بعد از دو جلسه شرکت در کلاس کل مبلغ پرداختی شما به شما پس داده خواهد شد.

نظرات کاربران
اشتراک در
اطلاع از
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
خرید اقساطی

برای خرید اقساطی این دوره فرم زیر را تکمیل نمایید.

رزرو مشاوره
شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان ثبت نام دوره حضوری فروش پلاس استفاده نمایید.
دانلود دمو

هنوز برای شرکت در دوره مردد هستید؟

ویدئوهای رایگان مرتبط