این دوره بر مبنای دغدغه ها و مسئله های واقعی امروز منابع انسانی طراحی و ساخته شده است.

12,250,000 تومان

سیستم‌ سازی یا «سیستم‌ سازی کسب‌و‌کار» شامل تمام کارهایی است که برای خودکارسازی کسب‌و‌کار انجام می‌شود تا با کمترین نظارت و دخالت مدیر، اغلب کارها به‌خوبی پیش برود. گذراندن دوره سیستم‌ سازی اقیانوس ابی با نام “سیستم پلاس” به مدیران کمک می‌کند وابستگی کسب‌و‌کار را به خودشان کاهش دهند و وقتی در محل کار نیستند تمامی کارها به‌خوبی پیش برود.  

12,250,000 تومان

برندپلاس مدرک گـرا نیست، بلکه یک دوره نتیجه گراست. برندپلاس فقـط یک دوره آموزشی نیسـت، یک فرآیند جامع برند سازی است .

12,250,000 تومان

با دوره فروش پلاس اقیانوس آبی اولویت‌بندی فروش و افزایش فروش از طریــــق تکنیک های مختلف را یاد می گیرید تا فروشتان را تا ده ها برابر افزایش دهید.

12,250,000 تومان

دیجی تیم صرفا یک دوره دیجیتال مارکتینگ نیست، بلکه یک دوره عملی برای ایجاد تیم دیجیتالی کسب و کارهاست. این دوره سه عضو اصلی تیم را عملیاتی پرورش می دهد.

10,500,000 تومان

در این دوره شما هر آنچه که برای مدیریت شبکه های اجتماعی تون لازمه از مباحث فنی گرفته تا پیاده سازی و تولید محتوا و کار با ابزارهای تولید محتوا،را به شما یاد خواهیم داد.  

3,500,000 تومان

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.

وارد شوید