عکس گروهی

گردش در یزد تیم اقیانوس آبی

گردشگری دریزد، در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۲

گردش یک روزه داخل استانی به روستای خرانق، چک چک و شهرستان میبد همراه با بچه های تیم اقیانوس آبی.

روستای خرانق ، چک چک و شهرستان میبد

اقیانوس آبی برای استقبال از زمستان برای ایجاد شور و نشاط بیشتر با حضور دکتر داوود احمدی و در کنار اعضای تیم تصمیم به برگذاری اردوی یک روزه داخل استانی به روستای خرانق، چک چک و شهرستان میبد کرد. در این اردو که با هدف ایجاد روحیه ای شاداب و با نشاط در بین کارکنان و همچنین ارتقای سطح همدلی و تعاملات بیشتر بود از روستاهای داخل یزد بازدید شد.

با توجه به استقبال گسترده ای که از این اردو صورت گرفت تیم روابط عمومی اقیانوس آبی تصمیم به برگذاری اردو های مشابه در آینده به صورت دوره ای را در دستور کار خود قرار داد.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.