کارگاه ارزیابی عملکرد پرسنل و طراحی سیستم پاداش در شرکت اقیانوس آبی

برگزاری کارگاه ارزیابی عملکرد پرسنل و طراحی سیستم پاداش

شروع کد “۱” کارگاه عملی ارزیابی عملکرد پرسنل و طراحی سیستم پاداش، از تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۲

اولین دوره (کد ۱) از کارگاه عملی ارزیابی عملکرد پرسنل و طراحی سیستم پاداش با مدل OKR، در محل اقیانوس آبی با حضور ۱۶ مدیر از صنایع مختلف و در ۴ ساعت برگزار شد.

این کارگاه ویژه مدیران کسب و کارها و به همراه مثال های کاربردی و اجرایی با تدریس دکتر محمود زنجیرچی برگزار شد.

بهای این کارگاه ۹۹۹ هزار تومان و برای مشتریان سابق اقیانوس آبی ۴۹۹ هزار تومان است.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.