شرکت کننده های دوره سیستم سازی

پایان دوره جامع سیستم سازی(مگادوره کاپیتان کد ۱)

پایان دوره جامع سیستم سازی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲


اختتامیه دوره جامع سیستم سازی با حضور مدرس دوره، مهندس هادی احمدی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲ همراه با ارائه مدارک دوره برگزار شد.

دوره جامع سیستم سازی در مگا دوره کاپیتان همراه با اعطای مدارک با موفقیت به پایان رسید.

در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم کلیدی و کاربردی سیستم سازی کسب و کار آشنا و مهارت های لازم برای پیاده سازی سیستم های کار آمد و اثر بخش در سازمان خود را فراگرفتند.

سرفصل های این دوره شامل:

  1. اهمیت سیستم سازی
  2. سیستم سازی راه درمان سازمان های مریض
  3. بخش های سیستم سازی
  4. مراحل سیستم سازی
  5. و..

برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره جامع سیستم سازی با تدریس مهندس هادی احمدی می توانید با کارشناسان ما در بخش فروش در ارتباط باشید.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.