عکس گروهی

پایان دوره جامع استراتژی کسب و کار( مگادوره کاپیتان کد 1)

پایان دوره جامع استراتژی کسب و کار در تاریخ 6 آذر 1402


اختتامیه دوره جامع استراتژی کسب و کار با حضور مدرس دوره، دکتر داوود احمدی در تاریخ 13 آذر 1402 همراه باارائه مدارک دوره برگزار شد.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.