DISC+

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان

هر آن چه برای شناخت افراد تیم و مشتریان خود نیاز دارید!

360,000 تومان

استراتژی+

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان

هر آن چه برای تعیین ماهیت، اهداف و نقشه راه کسب و کارتان نیاز دارید.

360,000 تومان

اینستا+

بدون امتیاز 0 رای
620,000 تومان

در دوره اینستاگرام ” اینستا+ ” چه آموزش داده می شود؟ در دوره اینستاگرام اقیانوس آبی با نام اینستا پلاس،…

620,000 تومان

تیم +

بدون امتیاز 0 رای
406,000 تومان

با گذراندن دوره تیم پلاس، مدیریت متفاوت استعدادهای سازمانتان را تجربه کنید!

406,000 تومان

سیستم+

بدون امتیاز 0 رای
2,420,000 تومان

هر آن چه برای سیستم سازی کسب و کارتان به آن نیاز دارید!

2,420,000 تومان

فروش+

بدون امتیاز 0 رای
970,000 تومان

همه آنچه باید برای افزایش فروش کسب و کارتان بدانید!

970,000 تومان

مارکتینگ+

بدون امتیاز 0 رای
363,000 تومان

هر آن چه باید درباره بازاریابی اصولی و درست در کسب و کارتان بدانید!

363,000 تومان