آموزش رایگان منابع انسانی

کارمندان گران ترین و ارزشمندترین دارایی های یک شرکت هستند، بنابراین قدرت یک کسب و کار به میزان ارزشی است که کارمندان ایجاد می کنند. در واقع این منابع انسانی هستند که ارزش و هویت برند شما را به مشتری منتقل می کنند. یکی از وظایف شما به عنوان مدیر این است که فرآیند های کارمندان را به گونه ای برنامه ریزی کنید که همه در راستای چشم انداز و استراتژی های سازمانتان باشد.

در بخش آموزش های رایگان مدیریت منابع انسانی، شما با 7 بخش اصلی مدیریت کارمندانتان آشنا شده، نحوه استخدام و اخراج اصولی، ایجاد انگیزه در کارمندان، نحوه رفتار با ان ها و هر آن چه که به بهره وری بیشتر کارمندانتان کمک می کند آشنا خواهید شد.

محتوای آموزشی رایگان منابع انسانی

مدیریت خود

مدیریت خود، قدم اول در مدیریت منابع انسانی

مهم ترین منبع انسانی سازمان کیست؟ بله درست است، خود شما به عنوان مدیر مهم ترین و اثرگذارترین منابع انسانی سازمان خود هستید. اگر می خواهید بقیه افراد تیم را درست مدیریت کنید، ابتدا باید یاد بگیرید چطور خودتان را مدیریت کنید. اگر این اتفاق نیفتد، نمی توانید بقیه افراد

مشاهده محتوا >>
استخدام کارمند

چطور یک کارمند خوب را پیدا و استخدام کنیم؟

در حوزه منابع انسانی پیدا کردن و استخدام کارمند خوب زحمت دارد. شما باید یکی دو ماه صبر کنید و برای فراخوان درست وقت بگذارید. درست است که نیروی متخصص کم است اما مدیرانی که به دنبال استخدام کارمند متخصص بگردند هم کم هستند. اکثر مدیران می گویند نیروی خوب

مشاهده محتوا >>
انگیزش در منابع انسانی

انگیزش منابع انسانی در محیط کار

تعریف انگیزش انگیزش یا انگیزه  یکی از مهمترین مفاهیم  در توسعه و مدیریت منابع انسانی است. در اکثر سازمانها، شنیدن این جمله که کارمند خاصی انگیزه ندارد و عملکرد او خیلی پایین است، یک امر معمولی است. به این دلیل است که شرکتها مبالغ هنگفتی را برای ترتیب دادن جلسات

مشاهده محتوا >>
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چیست؟ اهداف، اصول و فرآیند ها

تعریف مدیریت منابع انسانی : وقتی تعداد افراد داخل یک سازمان از یک نفر بیشتر می شود نقش مدیریت منابع انسانی به وجود می آید. البته نباید این نکته را فراموش کرد که در سازمان های کوچک و کسب و کار های خرد شاید فردی وجود نداشته باشد که سمت

مشاهده محتوا >>
سازمان یادگیرنده

سازمان‌های یادگیرنده چگونه سازمانی هستند؟

یادگیری سازمانی مهمترین ابزار برای توسعه سازمانی است. تبدیل شدن سازمان به یک سازمان یادگیرنده تقویت یادگیری افراد را رشد می دهد و آنها را قادر به حل مشکلات می کند. بنابراین ، یک سازمان یادگیرنده برای پاسخ به تغییرات توسعه یافته و در این مسیر تکامل می یابد. در

مشاهده محتوا >>
رفتار با منابع انسانی

نحوه برخورد مدیران منابع انسانی با کارمندان دشوار

رفتار با منابع انسانی مهم ترین بخش از مدیریت سازمان را تشکیل می دهد. در بسیاری از سازمان ها با این که کارمندان از نظر مالی و حقوقی راضی هستند، ریزش نیرو بسیار زیاد است. دلیل این امر بدون شک رفتار غیر مناسب و غیر هوشمندانه مدیریت با کارمندان است.

مشاهده محتوا >>
اخراج کارمندان

بهترین روش برای اخراج کارمندان

اخراج کارمندان بدون شک از سخت ترین و ناراحت کننده ترین کارهایی است که مدیران در طول دوران مدیریت خود گاهی باید انجام دهند. مطمئنا هیچ مدیری دوست ندارد این کار را بکند، اما مدیری که شخصی بی کفایت را در سازمان خود نگه می دارد، خودش از او بی

مشاهده محتوا >>
مدیریت خود

مدیریت خود، قدم اول در مدیریت منابع انسانی

مهم ترین منبع انسانی سازمان کیست؟ بله درست است، خود شما به عنوان مدیر مهم ترین و اثرگذارترین منابع انسانی سازمان خود هستید. اگر می خواهید بقیه افراد تیم را درست مدیریت کنید، ابتدا باید یاد بگیرید چطور خودتان را مدیریت کنید. اگر این اتفاق نیفتد، نمی توانید بقیه افراد

مشاهده محتوا >>
استخدام کارمند

چطور یک کارمند خوب را پیدا و استخدام کنیم؟

در حوزه منابع انسانی پیدا کردن و استخدام کارمند خوب زحمت دارد. شما باید یکی دو ماه صبر کنید و برای فراخوان درست وقت بگذارید. درست است که نیروی متخصص کم است اما مدیرانی که به دنبال استخدام کارمند متخصص بگردند هم کم هستند. اکثر مدیران می گویند نیروی خوب

مشاهده محتوا >>
انگیزش در منابع انسانی

انگیزش منابع انسانی در محیط کار

تعریف انگیزش انگیزش یا انگیزه  یکی از مهمترین مفاهیم  در توسعه و مدیریت منابع انسانی است. در اکثر سازمانها، شنیدن این جمله که کارمند خاصی انگیزه ندارد و عملکرد او خیلی پایین است، یک امر معمولی است. به این دلیل است که شرکتها مبالغ هنگفتی را برای ترتیب دادن جلسات

مشاهده محتوا >>
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چیست؟ اهداف، اصول و فرآیند ها

تعریف مدیریت منابع انسانی : وقتی تعداد افراد داخل یک سازمان از یک نفر بیشتر می شود نقش مدیریت منابع انسانی به وجود می آید. البته نباید این نکته را فراموش کرد که در سازمان های کوچک و کسب و کار های خرد شاید فردی وجود نداشته باشد که سمت

مشاهده محتوا >>
سازمان یادگیرنده

سازمان‌های یادگیرنده چگونه سازمانی هستند؟

یادگیری سازمانی مهمترین ابزار برای توسعه سازمانی است. تبدیل شدن سازمان به یک سازمان یادگیرنده تقویت یادگیری افراد را رشد می دهد و آنها را قادر به حل مشکلات می کند. بنابراین ، یک سازمان یادگیرنده برای پاسخ به تغییرات توسعه یافته و در این مسیر تکامل می یابد. در

مشاهده محتوا >>
رفتار با منابع انسانی

نحوه برخورد مدیران منابع انسانی با کارمندان دشوار

رفتار با منابع انسانی مهم ترین بخش از مدیریت سازمان را تشکیل می دهد. در بسیاری از سازمان ها با این که کارمندان از نظر مالی و حقوقی راضی هستند، ریزش نیرو بسیار زیاد است. دلیل این امر بدون شک رفتار غیر مناسب و غیر هوشمندانه مدیریت با کارمندان است.

مشاهده محتوا >>
اخراج کارمندان

بهترین روش برای اخراج کارمندان

اخراج کارمندان بدون شک از سخت ترین و ناراحت کننده ترین کارهایی است که مدیران در طول دوران مدیریت خود گاهی باید انجام دهند. مطمئنا هیچ مدیری دوست ندارد این کار را بکند، اما مدیری که شخصی بی کفایت را در سازمان خود نگه می دارد، خودش از او بی

مشاهده محتوا >>

کاسب یار

مشاور آنلاین کسب و کار

به کمک کاسب یار مسائل کسب‌و‌کارتان را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن‌ها راهکارهای اجرایی بگیرید. کاسب یار اولین سیستم آنلاین مشاوره کسب وکار است که برای حمایت از کسب و کارها در شرایط کرونا خدمات کاملا رایگان ارائه می‌دهد.