آموزش رایگان مالی و حسابداری

در حوزه مالی و حسابداری دو دسته مدیر وجود دارند: آن ها که از ظرفیت های خالی و پتانسیل های کسب و کارشان بی اطلاع هستند و بسیاری از سودها را از دست می دهند. دسته دوم آن ها هستند که سازمان زیان ده دارند و از آن بی خبرند و زمانی متوجه می شوند که دچار ورشکستگی خاموش و تعطیلی می شوند.

در آموزش های رایگان مالی و حسابداری اقیانوس آبی به مدیران کمک می کنیم تا برای سوداوری بیشتر و جلوگیری از ورشکستگی، در سیستم مالی خود نظم ایجاد کرده و پتانسیل های کسب و کارشان را شناسایی کنند.

محتوای آموزشی رایگان مالی و حسابداری

پیش دریافت 0

بدهی های جاری در حسابداری: پیش دریافت ها

در حوزه مالی، پیش پرداخت جزء دارایی های سازمان محسوب می شود، اما پیش دریافت بدهی مجموعه به افراد است. پیش دریافت به این معنی است که مجموعه بهای کالا یا خدمات خود را پیش از تحویل محصول به مشتری، از او دریافت نماید. پول دریافت شده وارد صندوق مجموعه

بیشتر بخوانید...
مدیریت هزینه ها

مدیریت هزینه ها با ۴ تکنیک ساده

چرا مدیریت هزینه ها مهم است؟ در این مقاله سعی بر آن است تا چندین راهکار به‌ منظور کاهش و مدیریت هزینه‌ها را برای کمک به کسب و کارها یادآور شویم؛ زیرا در شرایط پیش‌آمده امکان تمرکز در قسمت فروش مانند سابق وجود ندارد. اهمیت مدیریت هزینه ها در این

بیشتر بخوانید...
پیش دریافت 0

بدهی های جاری در حسابداری: پیش دریافت ها

در حوزه مالی، پیش پرداخت جزء دارایی های سازمان محسوب می شود، اما پیش دریافت بدهی مجموعه به افراد است. پیش دریافت به این معنی است که مجموعه بهای کالا یا خدمات خود را پیش از تحویل محصول به مشتری، از او دریافت نماید. پول دریافت شده وارد صندوق مجموعه

بیشتر بخوانید...
مدیریت هزینه ها

مدیریت هزینه ها با ۴ تکنیک ساده

چرا مدیریت هزینه ها مهم است؟ در این مقاله سعی بر آن است تا چندین راهکار به‌ منظور کاهش و مدیریت هزینه‌ها را برای کمک به کسب و کارها یادآور شویم؛ زیرا در شرایط پیش‌آمده امکان تمرکز در قسمت فروش مانند سابق وجود ندارد. اهمیت مدیریت هزینه ها در این

بیشتر بخوانید...
کاسب یار
مشاور آنلاین کسب و کار

به کمک کاسب یار مسائل کسب‌و‌کارتان را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن‌ها راهکارهای اجرایی بگیرید. کاسب یار اولین سیستم آنلاین مشاوره کسب وکار است که برای حمایت از کسب و کارها در شرایط کرونا خدمات کاملا رایگان ارائه می‌دهد.

کاسب یار، دستیار هوشمند کسب و کار