آموزش رایگان رفتار شناسی

مدل رفتارشناسی DISC یکی از بهترین ابزارهای رفتارشناسی در دنیا است. اطلاعاتی که بر اساس این مدل از طرز برخورد، زبان بدن، لحن صحبت و … افراد به دست می آوریم به ما کمک می کند تا مدل رفتاری آن ها را حدس زده و رابطه بهتری با آن ها برقرار کنیم. بدون شناخت درست انسان ها نمی توان آن ها را مدیریت کرد. در حوزه کسب و کار شناخت رفتار انسان ها در تمام بخش ها مثل مدیریت منابع انسانی، ارتباط با مشتری، بازاریابی، تبلیغات و … بسیار حائز اهمیت است.

آموزش های رایگان رفتارشناسی با ابزار DISC به شما کمک می کند هم در شغل خود و هم در روابط خانوادگی و دوستانه روابط بهتر و موثرتری داشته باشید.

محتوای آموزشی رایگان رفتار شناسی

مدل رفتاری C

معرفی ویژگی های مدل رفتاری C در رفتارشناسی DISC

در این مطلب می خواهیم با ویژگی های مدل رفتاری C آشنا شویم. گروه C از نظر رفتارشناسی در دسته کمال گرایان قرار می گیرند. آن ها جزئی هستند و استعداد ذاتی در تحلیل های منطقی دارند. مدل رفتاری C با کسب دانش و تخصص، کار با کیفیت، برقراری نظم

بیشتر بخوانید...
مدل رفتاری S

معرفی ویژگی های مدل رفتاری S در رفتارشناسی DISC

در این مطلب می خواهیم با ویژگی های مدل رفتاری S آشنا شویم. گروه S از نظر رفتارشناسی در دسته محافظه کارها قرار می گیرند. آن ها مهربان هستند و استعداد ذاتی در ایجاد آرامش بین افراد جمع دارند. مدل رفتاری S از ثبات، امنیت، حفظ وضعیت موجود، کمک به

بیشتر بخوانید...
مدل رفتاری I

معرفی ویژگی های مدل رفتاری I در رفتارشناسی DISC

در این مطلب می خواهیم با ویژگی های مدل رفتاری I آشنا شویم. گروه I از نظر رفتارشناسی دیسک در دسته سخنوران قرار می گیرند. آن ها مبتکر و خلاق هستند و در ارتباط برقرار کردن با دیگران تخصص زیادی دارند. مدل رفتاری I از اعتبار اجتماعی، دیده شدن و

بیشتر بخوانید...
مدل رفتاری D

معرفی ویژگی های مدل رفتاری D در رفتارشناسی DISC

در این مطلب می خواهیم با ویژگی های مدل رفتاری D اشنا شویم. در رفتارشناسی DISC، افراد گروه D در دسته مدل های رفتاری منطقی قرار می گیرند. آن ها استعداد ذاتی در رهبری دارند و متخصص کنترل افراد هستند. می توان گفت که افراد با مدل رفتاری D از

بیشتر بخوانید...
رفتارشناسی disc

مدل رفتارشناسی DISC در کسب و کار

ما انسانها در رفتارهای خود تشابهات و تفاوت هایی داریم. رفتارهای قابل مشاهده انسان ها می توانند در گروه هایی طبقه بندی شوند که به آن رفتارشناسی گفته می شود. مدل رفتارشناسی DISC یکی از معتبرترین ابزارهای رفتارشناسی در جهان است. اطلاعاتی که بر اساس این مدل به دست می

بیشتر بخوانید...
مدل رفتاری C

معرفی ویژگی های مدل رفتاری C در رفتارشناسی DISC

در این مطلب می خواهیم با ویژگی های مدل رفتاری C آشنا شویم. گروه C از نظر رفتارشناسی در دسته کمال گرایان قرار می گیرند. آن ها جزئی هستند و استعداد ذاتی در تحلیل های منطقی دارند. مدل رفتاری C با کسب دانش و تخصص، کار با کیفیت، برقراری نظم

بیشتر بخوانید...
مدل رفتاری S

معرفی ویژگی های مدل رفتاری S در رفتارشناسی DISC

در این مطلب می خواهیم با ویژگی های مدل رفتاری S آشنا شویم. گروه S از نظر رفتارشناسی در دسته محافظه کارها قرار می گیرند. آن ها مهربان هستند و استعداد ذاتی در ایجاد آرامش بین افراد جمع دارند. مدل رفتاری S از ثبات، امنیت، حفظ وضعیت موجود، کمک به

بیشتر بخوانید...
مدل رفتاری I

معرفی ویژگی های مدل رفتاری I در رفتارشناسی DISC

در این مطلب می خواهیم با ویژگی های مدل رفتاری I آشنا شویم. گروه I از نظر رفتارشناسی دیسک در دسته سخنوران قرار می گیرند. آن ها مبتکر و خلاق هستند و در ارتباط برقرار کردن با دیگران تخصص زیادی دارند. مدل رفتاری I از اعتبار اجتماعی، دیده شدن و

بیشتر بخوانید...
مدل رفتاری D

معرفی ویژگی های مدل رفتاری D در رفتارشناسی DISC

در این مطلب می خواهیم با ویژگی های مدل رفتاری D اشنا شویم. در رفتارشناسی DISC، افراد گروه D در دسته مدل های رفتاری منطقی قرار می گیرند. آن ها استعداد ذاتی در رهبری دارند و متخصص کنترل افراد هستند. می توان گفت که افراد با مدل رفتاری D از

بیشتر بخوانید...
رفتارشناسی disc

مدل رفتارشناسی DISC در کسب و کار

ما انسانها در رفتارهای خود تشابهات و تفاوت هایی داریم. رفتارهای قابل مشاهده انسان ها می توانند در گروه هایی طبقه بندی شوند که به آن رفتارشناسی گفته می شود. مدل رفتارشناسی DISC یکی از معتبرترین ابزارهای رفتارشناسی در جهان است. اطلاعاتی که بر اساس این مدل به دست می

بیشتر بخوانید...
کاسب یار
مشاور آنلاین کسب و کار

به کمک کاسب یار مسائل کسب‌و‌کارتان را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن‌ها راهکارهای اجرایی بگیرید. کاسب یار اولین سیستم آنلاین مشاوره کسب وکار است که برای حمایت از کسب و کارها در شرایط کرونا خدمات کاملا رایگان ارائه می‌دهد.

کاسب یار، دستیار هوشمند کسب و کار