آرشیو مطالب رفتار شناسی

مدل رفتارشناسی DISC یکی از بهترین ابزارهای رفتارشناسی در دنیا است. اطلاعاتی که بر اساس این مدل از طرز برخورد، زبان بدن، لحن صحبت و … افراد به دست می آوریم به ما کمک می کند تا مدل رفتاری آن ها را حدس زده و رابطه بهتری با آن ها برقرار کنیم. بدون شناخت درست انسان ها نمی توان آن ها را مدیریت کرد. در حوزه کسب و کار شناخت رفتار انسان ها در تمام بخش ها مثل مدیریت منابع انسانی، ارتباط با مشتری، بازاریابی، تبلیغات و … بسیار حائز اهمیت است.

آموزش های رایگان رفتارشناسی با ابزار DISC به شما کمک می کند هم در شغل خود و هم در روابط خانوادگی و دوستانه روابط بهتر و موثرتری داشته باشید.

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.

وارد شوید