برنامه درسی دوره

مقدمه
DISC چیست؟ چگونه در کسب و کار و زندگی شخصی ما معجزه می کند؟ 00:11:41
معرفی مدل های رفتاری
D ها چگونه رفتار می کنند؟ 00:07:04
I ها چگونه رفتار می کنند؟ 00:05:46
S ها چگونه رفتار می کنند؟ 00:09:30
C ها چگونه رفتار می کنند؟ 00:08:02
وضعیت تعادل ما چگونه است؟
وضعیت تعادل مدل های DISC 00:02:03
آیا من یک D متعادل هستم؟! 00:04:38
آیا من یک I متعادل هستم؟! 00:04:20
آیا من یک S متعادل هستم؟! 00:03:36
آیا من یک C متعادل هستم؟! 00:02:41
مشورت
مشورت 00:04:13
شناخت مدل های رفتاری
چگونه مدل رفتاری انسانها را در کمتر از 30 ثانیه تشخیص بدهیم؟! 00:02:26
چگونه S ها را تشخیص بدهیم؟! 00:04:04
چگونه I ها را تشخیص بدهیم؟! 00:03:38
چگونه D ها را تشخیص بدهیم؟! 00:05:04
چگونه C ها را تشخیص بدهیم؟! 00:02:07
آزمون شناخت ( قدرت تشخیصتان را محک بزنید!) 00:07:02
تطبیق با مدل های رفتاری مختلف
رفتار هوشمندانه و ارتباط موثر با D ها 00:11:57
رفتار هوشمندانه و ارتباط موثر با S ها 00:07:04
رفتار هوشمندانه و ارتباط موثر با C ها 00:06:39
رفتار هوشمندانه و ارتباط موثر با D ها 00:11:57

درباره ما

اقیانوس آبی

مرکز تخصصی اجرا، مشاوره و  آموزش مدیریت کسب و کار

در زمینه های برندینگ، مدیریت، بازاریابی و فروش

یزد، صفاییه بلواردانشگاه، خیابان وزیری، وزیری 13، پلاک 15

  • 03538277044
  • 09130731364
  • oghyanooseabii@gmail.com

طراحی شده توسط اقیانوس آبی
X