مشاوره

اقیانوس آبی در زمینه بازاریابی چه مشاوره هایی به شما ارائه می دهد؟

 

وقتی شرکت اقیانوس آبی مشاور شما باشد، برای افزایش سودآوری، کسب و کار شما در زمینه های زیر موردبررسی قرار گرفته و پیشنهادات ارائه میشود:

 • تحقیقات بازار
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تبلیغات موثر
 • قیمت گذاری
 • برند ساری
 • طراحی کاتالوگ و بسته های تبلیغاتی
 • طراحی محصول
 • جذب و آموزش نیروی انسانی (فروش)
 • تدوین استراتژی بازاریابی
 • تدوین برنامه ریزی بازاریابی                                  
 • بازاریابی محتوایی                                              
 • بازاریابی اینترنتی                                              
 • طراحی وبسایت موثر
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • دکوراسیون و ست اداری
 • طراحی لوگو و شعار سازمانی
 • طراحی ساختار فروش


اقیانوس آبی - مشاوره و آموزش برندسازی، بازاریابی و فروش